fashion accessories

การเลือกเครื่องประดับเพื่อนำมาใช้ประกอบกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สำหรับความสมบูรณ์แบบในภาพลักษณ์ที่ดูดี และเป็นเอกลักษณ์ สิ่งที่ควรนำมาวิเคราะห์ก่อนออกงานคือ

  1. วาระ โอกาส ที่เหมาะสมกับกาลเทศะ
  2. รูปร่าง โครงสร้างของผู้สวมใส่
  3. บุคลิกภาพ ท่าทาง
  4. ลักษณะสีผิว
  5. สไตล์ และเอกลักษณ์เฉพาะตัว


โดยทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นการสำรวจในส่วนของผู้ส่วมใส่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วต้องนำมาพิจารณาร่วมกับ fashion accessories ที่เลือกสวมใส่ด้วย เช่น

  • วัสดุของเครื่องประดับ ต้องสอดคล้องหรือกลมกลืนกับชุดที่สวมใส่
  • สีของเครื่องประดับที่สามารถเพิ่มจุดเด่น และลบจุดด่อยได้
  • ขนาดของเครื่องประดับต้องไม่สร้างอุปสรรค์ในส่วนของอิริยาทบต่างๆ เพราะหากส่วมใส่แล้วรู้สึกได้ถึงความไม่สะดวกสาบทั่งร่างกายและจิตใจ อาจทำให้ขาดความมั่นใจขึ้นมาได้
  • ราคาของเครื่องประดับ ไม่จำเป็นต้องหรูหรามาก ควรให้เหมาะสมกับฐานะ แต่ไม่ต้องถึงกับโอ้อวดชาวบ้าน


ซึ่ง fashion accessories ต้องเหมาะสมกับร่างกายและชุดที่ส่วมใส่ เพื่อใช้สำหรับการปรับความสมดุลของร่างกาย ส่วนรองเท้าและกระเป๋าควรอยู่ในโทนสีเดียวกัน เพื่อให้เกิดความสวยงามและความสมดุลของโทนสีระหว่างการแต่งกายกับสีผิว